All news from Laamu Atoll
Browsing Tag

ޑރ.ޝަޙީމް

ޑރ. ޝަހީމް ލ.އިސްދޫ އަދި ކަލައިދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭނު ދަތުރުފުޅުގައި އެ ލ.…

ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑރ. ޝަހީމް ލާމު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ލ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޑރ.…