All news from Laamu Atoll
Browsing Tag

ލ.އަތޮޅު

ލާމު 5 ކޭ މާދަމާ ބާއްވަނީ

އައިރަނާސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ "ލާމު 5 ކޭ" މާދަމާ ބާއްވަން ނިންމައިފިއެވެ. ލާމު 5 ކޭގައި މިހާރު ޖުމްލަ 100 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ވަނީ ރެޖިސްޓަރވެފައެވެ. މި ރޭހުގައި އޮންނާއި 5 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމާއި 2 ކިލޯމީޓަރުގެ ދުވުމެވެ. 2…

ލ.މާވަށުން ޑރ. ޝަހީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕިއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް…

ޑރ. ޝަހީމް ލ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ…

ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑރ. ޝަހީމް ލާމު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ލ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޑރ.…

ފޮނަދޫގައި ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބޭއްވި ކޯހުން 83 ފޮޓޯގްރާފަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ!

އެއްހާސް ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން  ފޮނަދޫގައި ހިންގި ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހުން 84 ފޮޓޯގްރާފަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ. މިކޯހުން ދަސްވެނިވި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މިރޭ ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ…

މަހާރެހެންދީ ލާމަށް ވަޑައިގެންފި

"މިތިބޫ ރައީސް ޔާމީނާއެކު" މިނަމުގައި ލ.ގަމުގައި މިރޭ އޮންނަ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމަހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމުގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހިމް ލ.އަތޮޅައް ވަޑައިގެންފިއެވެ.…