All news from Laamu Atoll
Browsing Tag

މަޖިލިސް 2019

އެންމެ ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކީ އިޤްތިޞާދު ޑިމޮކްރަޓައިޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫން – އޭކޭ

އެންމެ ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކީ އިޤްތިޞާދު ޑިމޮކްރަޓައިޒް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް، ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މައުމޫނުގެ ތާޢީދާއެކު، ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރުމަށް…