All news from Laamu Atoll
Browsing Tag

ރިޔާސީ އިންތިހާބު 2018

ހަމަ ހަގީގަތުގައިވެސް ކޮކްޓޭލު ކޯލީޝަންގެ ރަނިންމޭޓު އޮޅިއްޖެއެވެ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ފޯރި އިންތިހާ ގަދަވެ ދެކޮޅުންވެސް ކެމްޕޭނު މެކުހަށް ޖަހާފައިވާއިރު ތަފާތު މަންޒަރެއް މިދަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ގިނަ ބަޔަކު މިވާހަކަ އެބަ ދައްކަތެވެ. ވާނީވެސް އެހެންނޫންތޯއެވެ. މިވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލީޝަން ނުވަތަ ކޮކްޓޭލު…

ލ.މާވަށުން ޑރ. ޝަހީމަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕިއެމްގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް…

ޑރ. ޝަހީމް ލ.އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު ލ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށަކަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް އެމަނިކުފާނު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ…

ޑރ. ޝަހީމް ލ.އިސްދޫ އަދި ކަލައިދުއަށް ވަޑައިގެންފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމިން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ، ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސައީދު މިހާރު ލ.އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކެމްޕޭނު ދަތުރުފުޅުގައި އެ ލ.…

ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ޑރ. ޝަހީމް ލާމު އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ އިންތިހާބީ ބައިވެރިޔާ ޑރ. މުހައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދު ކެމްޕެއިން ދަތުރުފުޅެއްގައި ލ.އަތޮޅަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ޑރ.…

ފޮނަދޫގައި ރައީސް ޔާމިނުގެ ދެ ކެމްޕޭނު ޖަގަހައެއް ހުޅުވައިފި

މިއަންނަ މަހުގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންޚާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ޓިކެޓްގައި ވާދަ ކުރައްވަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމުގެ ކެންޕެއިން ހަރަކާތްތައް ހިނގުމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ބޮޑު ތާޢީދެއްއޮންނަ…

ރައީސް ޔާމީނަށް އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް ފޮނަދޫގައި ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވައިފި

ޕީޕީއެމް އިން ފޮނަދޫގައި ސައިކަލު ބުރެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން ވާދަކުރައްވާ ކެނޑިތޫތު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލްޤައްޔޫމަށް ލ.ފޮނަދޫއިން އޮތް ތާއީދު ދައްކާލުމަށް ބޭއްްވި މި ސައިކަލު…