All news from Laamu Atoll

ރާސްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދެއްކޭގޮތް އުރީދޫއިން ހަދައިފި

ރާސްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ބިލަށް ފައިސާދެއްކޭގޮތް އުރީދޫއިން ހަދައިފި އެވެ.

އުރީދޫއިން ބުނީ މިއަދުން ފެށިގެން ކަސްޓަމަރުންނަށް ފަސޭހަކަމާއި އެކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުންނަ ރާސްޓަސް ޑީލަރުން މެދުވެރިކޮށް މޯބައިލް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ. ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް، ނަމްބަރާއި ފައިސާ ދިނުމުން ރާސްޓަސް ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮށް ވަގުތުން ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

No More Plastic Bags
ADS BY NO MORE PLASTIC BAGS

އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ވިކްރަމް ސިންހަ ވިދާޅުވީ މި ހިދުމަތް ތައާރަފްކުރީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންގެ އަދަދު ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި އިތުރުވަމުން ދާތީ ފަސޭހައިން ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ތާކުން ވެސް ޚިދުމަތްތައް ހޯދަން އެހީވެދިނުމުގެ ގޮތުން ކަމަށެވެ. ވިކްރަމް ވިދާޅުވީ ރާސްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދެއްކުމުގެ ހިދުމަތް މެދުވެރިކޮށް މިހާރު ކަސްޓަމަރުންނަށް ޕްރީޕެއިޑްއެއް ރީޗާޖްކުރާހާ ފަސޭހައިން ކޮންމެ ތާކުންވެސް ބިލަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

އުރީދޫ އިން ބުނީ ރާސްޓަސް މެދުވެރިކޮށް ބިލް ދެއްކުމުގެ އިތުރުން، އުރީދޫގެ ފިހާރަތަކުގެ އިތުރުން މައި އުރީދޫ މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް އަދި ބީއެމްއެލްގެ އިންޓަނެޓް ބޭންކިން މެދުވެރިކޮށްވެސް ބިލް ދެއްކޭނެ ކަމަށެވެ.

Share this article
[sharethis-inline-buttons]

ޚިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ