All news from Laamu Atoll

އެންމެ ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކީ އިޤްތިޞާދު ޑިމޮކްރަޓައިޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫން – އޭކޭ

އެންމެ ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކީ އިޤްތިޞާދު ޑިމޮކްރަޓައިޒް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް، ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މައުމޫނުގެ ތާޢީދާއެކު، ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ، އަބްދުﷲ ކަމާލުއްދީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.  ލާމު އަތޮޅުގެ ޒުވާނުންތަކެއް އިސްނަގައިގެން، “ހައްދުންމަތީ…

ރިޕޯޓު


ޚަބަރު

އެންމެ ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކީ އިޤްތިޞާދު ޑިމޮކްރަޓައިޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫން –…

އެންމެ ހަދަން ބޭނުންވާ ޤާނޫނަކީ އިޤްތިޞާދު ޑިމޮކްރަޓައިޒް ކުރުމާއި ބެހޭ ޤާނޫނެއް ކަމަށް، ފޮނަދޫ ދާއިރާއަށް މިއަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މައުމޫނުގެ ތާޢީދާއެކު، ފޮނަދޫ…

ރިޕޯޓު

ޚަބަރު

އެތަން މިތަނުން